Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Försäkring

Saab 9-5 brukar i regel vara ganska tacksamma att försäkra. Men det lönar sig oftast att sätta försäkringsbolagen ”mot varandra”.

För att ni ska hitta bästa alternativet rekommenderar vi några bolag att kolla upp innan ni tecknar försäkring för just er Saab 9-5. Lycka till!

Moderna försäkringar

Moderna är en nytänkande utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica, Netviq, Bilsport & MC och Moderna Trygghetsförsäkringar.

Kolla upp vad moderna försäkringar kan ge er för erbjudande.

Vad är det för skillnad på försäkringsmodellerna?

Trafikförsäkring

Ägaren till den bil som är i trafik har en skyldighet att åtminstone teckna en trafikförsäkring från den dag fordonet tas i trafik. Trafikförsäkring är en försäkring som krävs enligt lag och täcker skador som kan orsakas tredje part, personer eller annans egendom, i samband med trafikolycka. Mer information

Halvförsäkring

I en halvförsäkring ingår utöver trafikförsäkringen även stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättskyddsförsäkring. Mer information

Helförsäkring

I en helförsäkring ingår utöver halvförsäkringen även momentet vagnskada som täcker skador som vållats det egna fordonet i samband med trafikolycka. Mer information