Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

Byte Turbo Saab 9-5 4-cyl

Turbobyte SAAB 9-5 (4cyl)

 

Före du påbörjar bytet av turboaggregatet bör du göra följande steg:

 1. Höj upp bilen och palla upp den. Skruva ur oljepluggen och töm ur all olja. Skruva sedan i pluggen igen.
 2. Sänk ner bilen och fyll på olja till max igen. Oljenivån varierar en liter för varje markering på stickan.
 3. Starta motorn och låt den gå på tomgång tills termostaten öppnar (fläkten startar samtidigt).
 4. Höj upp bilen och töm oljan igen. Glöm inte att skruva i pluggen igen.
 5. Lossa på oljefiltret och ta bort det. Torka bort oljerester där oljefiltret suttit.
 6. Smörj in packningen på det nya oljefiltret med motorolja och skruva i det nya filtret för hand.
 7. Sänk ner bilen och fyll på olja till max igen.
 8. Starta bilen och säkerställ att den inte läcker olja.

Oljekapacitet
4.0 liter inkl. filter

Demontering

Varning!
Om motorn är varm, var försiktig. Motorblock, turboaggregat, kylarslangar och övriga delar kan orsaka brännskador.

 1. Vänta tills motorn svalnat ett tag och öppna  sedanlocket till kylarvätskan för att lätta på trycket i systemet.
 2. Höj upp bilen och säkra den under pallbockar.
 3. Ta bort det stora plastskyddet/kåpan under bilen, precis under kylaren.
 4. Töm ur all kylarvätska (plugg till höger längst ner på kylaren).
 5. Demontera järnbiten som håller turbon på plats, två bultar enligt bilden nedan. (Bilden illustrerar motorn underifrån).
 6. Lossa på nippeln för oljereturen och röret från turbon till motorblocket, plus hålet i blocket enligt bilden ovan.
 7. Lossa på oljeröret mellan oljefilteradaptern och turbon.
 8. Sänk ner bilen.
 9. Avlägsna tryckrör och ventil.

  OBS!

  Det finns en o-ring på tryckröret i den ände som går in i turbon. Kontrollera skicket och byt ut om nödvändigt. Monteras tillbaka efter turbobytet.
 10. Lossa på anslutningen till styrventilen.
 11. Lossa på anslutningen till luftmassemätaren.
 12. Lossa på slangarna till turbon.
 13. Lossa på skruven till röret för vevhusventilationen i insugsröret och lossa på skruven i andra änden på det röret.
 14. Böj röret och slangarna åt sidan så att de inte är i vägen.
 15. Ta bort ögglan man lyfter motorn i.
 16. Ta bort luftmassemätaren och luftslang.
 17. Ta bort värmeskölden för grenröret. Sitter med en bult på ovansidan och två clips på undersidan.
 18. Lossa snabbkopplingen på Evap-slangen med verktyget 83 95 261 bränsleslang verktyg.
 19. Lossa insugsrörets V-klämma på turbon.
 20. Lyft ur insugsröret (kobran).
 21. Lossa på slangklämman (i turboänden) mellan intercoolern och turbon. Plugga gärna igen slangen för att undvika skräp i systemet.
 22. Lossa på det främre avgassystemet från turbon.
 23. Flytta försiktigt det främre avgasysstemet från turbon.
  OBS! Viktigt: Den flexibla delen på frontsektionen av avgassystemet får inte böjas mer än 5 grader från dess neutrala linje. Detta betyder att avgassystemet måste hänga fritt och inte tvingas undan mer än vad dess egen vikt orsakar. Det kan annars uppstå läckage.
 24. Lossa på oljeröret från oljefilteradaptern. Spara kopparbrickorna.
 25. Lossa på kylslangen från turbon. Spara kopparbrickorna.
 26. Lossa kylvattenrörsbulten vid vattenpumpen.
 27. Lossa kylrören från topplocket och även från fästet till trycksensorn. Spara kopparbrickorna
 28. Lossa returkylrörets bult från turbon.
 29. Lossa muttrarna som håller turbon på grenröret.
  Observera!
  Spraya 5-56 eller annan smörjmedel på muttrarna och tag förstiktigt av dom.
 30. Tag loss turbon.

 

Montering

Viktigt
Det är viktigt att det finns olja i turbo-lagerhuset när motorn startas. Kontrollera därför en extra gång när du ska prova en ny turbo. Fyll turbons oljeinsläpp med olja från en oljekanna. Vrid kompressorhjulet för att säkerställa att olja kommer in i lagren.

Notera
Täck bultarna med ett tunt lager smörjpasta (t.ex Molycote 1000).

Notera
Spraya anslutningen med 5-56 eller liknande innan du ansluter.

1. Montera turbon. Dra endast åt de två övre låsmuttrarna mellan turbo och främre avgassystemet.
Åtdragningsmoment: 24 Nm

Viktigt
Vid montering av främre avgassystemet till turbo bör muttrarna dras åt växelvis för att undvika snedvridning av flänsen. Flänsen får inte ligga an mot turbons anslutningsfläns.

2. Montera turbons returkylröret. Montera nya kopparbrickor.
Åtdragningsmoment:
Nippel i cylinderhuvudet: 35 Nm
Banjoskruv, topplocket: 25 Nm
Returkylröret/turbo: 25 Nm
Slangklämma, returkylröret: 9 Nm

3. Montera kylslangen till turbon. Dra även åt röret vid vattenpumpen. Montera nya kopparbrickor.
Åtdragningsmoment:
Banjoskruv, turbo: 25 Nm
Banjoskruv, vattenpumpen: 20 Nm

4. Montera oljeröret mellan turbo och oljefilter adaptern. Montera nya kopparbrickor.
Åtdragningsmoment:
Banjoskruv, turbo: 20 Nm

5. Montera en ny O-ring, smord med icke-sur vaselin på turbons insugningsrör. Montera V-klämman på röret och placera den. Skruva fast röret till servostyrning pumpkonsolen att underlätta åtdragning / montering av V-klämman.

6. Lossa på justerskruven på insugningsrörsklämman för att justera röret.

7. Dra åt V-klämman mellan turbo och turbons insugsrör.
Åtdragningsmoment: 3 Nm

8. Dra åt bulten som du monterat i servopumpen. Dra även åt justerskruven.
Åtdragningsmoment: 24 Nm

9. Anslut alla slangar till turbo och membranhuset.

10. Ta bort pluggen från laddluftkylaren inloppsrör.

Viktigt
För att minska risken av monterade slangar att lossna på grund av låg friktion vid högt laddtryck måste slangar och anslutande delar rengöras väldigt noggrant före montering.
Använd en trasa fuktad med något bra rengöringsmedel och torka rent i ändarna på slangarna. Rengör även de anslutande delarna också. Om slangklämmor är rostiga eller skadade måste de bytas ut så att rätt klämmkraft bibehålls.

11. Anslut laddluftkylarens inloppsslang till turbon.
Åtdragningsmoment: 8 Nm

12. Montera värmeskölden. Tryck på den vänstra hållaren först. Applicera smörjpasta (t.ex Molycote 1000), till bulten.
Åtdragningsmoment: 20 Nm

13. Montera luftmassemätaren och luftslangen.

14. Montera öglan för att lyfta motorn.

15. Skruva vevhusventilationens rörets bult i kamaxel-locket och banjobulten i turbon insugningsrör.
Åtdragningsmoment: 24 Nm

Viktigt
Använd nya kopparbrickor vid turbons insugningsrör.

16. Anslut luftmassemätarens sensor och laddtrycksreglerings ventil kontakt.

17. Anslut påfyllningsventilens bypassrör. Applicera en ny O-ring smord med icke-sur vaselin.

18. Dra åt bultarna och montera slangklämman.
Åtdragningsmoment: 8 Nm

19. Lyft bilen och passa in den tredje muttern vid anslutningen mellan turbo och det främre avgassystemet.

Åtdragningsmoment:
Bult: 22 Nm
Låsmutter: 24 Nm

20. Montera röret till turbon (anslutning till oljefiltret adapter). Montera nya koppar brickor.
Åtdragningsmoment: 25 Nm

21. Montera turbons fästen
Åtdraningsmoment: 24 Nm

22. Montera anslutningen returoljan och röret från turbon till cylinderblocket. Sänk bilen.
Åtdragningsmoment:
M6 bolts 2x, turbo: 14 Nm

23. Fyll med kylarvätska till MAX. Glöm inte att stänga av avtappningskranen på kylaren först. För rätt kylvätskeblandning, se instruktionsboken. Stäng locket.

24. Starta motorn och värm upp utan last, helst vid olika hastigheter tills kylfläkten går igång.

25. Stäng av motorn och fyll på med motorolja / kylvätska om nödvändigt.

26. Höj upp bilen.

27. Leta efter eventuella läckage. Om du hittar läckage, åtgärda dessa. (t.ex nya brickor)

28. Montera plastskyddet under motorn.

29. Sänk ner bilen igen.